Czy masz odwagę?

XII Niedziela Zwykła, rok A - 2017-06-25 polecamy odcinek

Kalendarz

wszystkie odcinki Kromki Słowa Bożego posortowane według daty

więcej...

Liturgia

wszystkie odcinki Kromki Słowa Bożego pogrupowane według okresu liturgicznego

więcej...

Ewangelia

wszystkie odcinki Kromki Słowa Bożego dostepne według wersetów Ewangelii

więcej...

NAZWA SERII

KROMKA – to synonim pokarmu fizycznego, którego codziennie potrzebujemy do życia. Chleb natomiast jest najbardziej uniwersalnym, podstawowym produktem spożywczym, można powiedzieć gwarancją przeżycia.

SŁOWA BOŻEGO –  przypomina nam to co już w Starym Testamencie Bóg powiedział do Izraelitów, a potem przypomniał nam to Pan Jezus: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim co  pochodzi z ust Boga (Mt 4,4). Słowo Boże to chleb naszego życia wewnętrznego. Bez niego umieramy jak umiera ciało bez chleba wypiekanego z mąki. Ono jest słowem Boga skierowanym do nas, objawieniem Jego miłości. Słowo Boga stworzyło świat, powołało nas do istnienia i podtrzymuje Kościół. Jezus Chrystus, który jest wcielonym Słowem Boga, odkupił nas i zbawił.  

Jezus im odrzekł: «Uroczyście zapewniam was: To nie Mojżesz dał wam chleb z nieba. Prawdziwy chleb z nieba daje wam mój Ojciec. Bożym chlebem jest Ten, kto zstępuje z nieba i daje światu życie». Poprosili Go więc: «Panie, dawaj nam stale tego chleba». Jezus oznajmił im wówczas: «To Ja jestem chlebem życia. Dlatego ten, kto przychodzi do Mnie, nie będzie już głodny. I ten, kto we Mnie wierzy, nie będzie już nigdy odczuwał pragnienia. (J 6,32-35)