Czy masz odwagę?

XII Niedziela Zwykła, rok A - 2017-06-25 polecamy odcinek

Kalendarz

wszystkie odcinki Kromki Słowa Bożego posortowane według daty

więcej...

Liturgia

wszystkie odcinki Kromki Słowa Bożego pogrupowane według okresu liturgicznego

więcej...

Ewangelia

wszystkie odcinki Kromki Słowa Bożego dostepne według wersetów Ewangelii

więcej...

SŁOWO BOŻE

JAK MEDYTUJEMY SŁOWO BOŻE. W Ewangelii według świętego Jana Jezus mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem (J 14,6). W tym stwierdzeniu bł. Jakub Alberione, dostrzegł niewyczerpaną głębię Bożą. Po pierwsze Ja jestem to starotestamentalne imię Boga, a więc Jezus przyznaje się wobec uczniów, na kilka godzin przed męką, że jest prawdziwym Bogiem. Po drugie w trójmianie droga - prawda - życie zawiera się pełna charakterystyka Bożej łaski oraz ludzkiej natury. Jezus Mistrz - Prawda oświeca ludzki rozum: Przemieniajcie się poprzez odnowę myślenia... (Rz 12,2b).

Jezus Mistrz - Droga oświeca ludzką wolę: ...aby rozeznać, jaka jest wola Boża... (Rz 12,2b). Wreszcie Jezus Mistrz - życie oświeca ludzkie serce, daje życie i to życie w pełni: co szlachetne, co miłe, co doskonałe (Rz 12,2b). Poznać Jezusa Mistrza Drogę, Prawdę i życie to poznać Go całego. Nie tylko Jezusa narodzonego w ubogiej stajence i nie tylko Jezusa umierającego za nas na krzyżu, ale także Jezusa ukrytego w Nazarecie, Jezusa nauczającego tłumy, Jezusa modlącego się do Ojca. Poznanie to dokonuje się w Szkole Słowa Bożego. Kiedy człowiek czyta i wsłuchuje się w teksty Pisma świętego poznaje Prawdę: Poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi (J 8,32). Kiedy konfrontuje swoje życie z poznaną prawdą w rachunku sumienia hartuje swą wolę: Kto wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką (Mk 3,35). Gdy człowiek poruszony Słowem trwa na modlitwie wzmacnia swoje życie duchowe i fizyczne: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem (J 11,25).

Kromka Słowa Bożego Chrzecijańska Telewizja Internetowa

Sytuacja

Zmartwychwstanie Pańskie, rok A 2017-04-16

Chrystus zmartwychwstał - Jan 20,1-9

Kromka Słowa Bożego Chrzecijańska Telewizja Internetowa

Nadzwyczajna bliskość

Niedziela Palmowa, rok A 2017-04-09

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa - Mateusz 26,14–27,66

Kromka Słowa Bożego Chrzecijańska Telewizja Internetowa

Czy istnieje koniec?

V Niedziela Wielkiego Postu, rok A 2017-04-02

Wskrzeszenie Łazarza - Jan 11,1-45