Kromka Słowa Bożego Chrzecijańska Telewizja Internetowa

Kochać... ale jak?

5227 wyświetleń

Przykazanie miłości - Jan 15,9-17

Kromka Słowa Bożego Chrzecijańska Telewizja Internetowa

Wierzę w Boga, ale nie...

3387 wyświetleń

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie - Łukasz 1,1-4;4,14-21

Kromka Słowa Bożego Chrzecijańska Telewizja Internetowa

Objawienie Panskie 6 I 2013

2975 wyświetleń

-

Kromka Słowa Bożego Chrzecijańska Telewizja Internetowa

Narodzenie Jana Chrzciciela

2930 wyświetleń

-

Kromka Słowa Bożego Chrzecijańska Telewizja Internetowa

Pustynia

2617 wyświetleń

Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali - Marek 1,12-15

Kromka Słowa Bożego Chrzecijańska Telewizja Internetowa

Ksiądz i woda

2612 wyświetleń

Chrzest Jezusa - Łukasz 3,15-16.21-22

Kromka Słowa Bożego Chrzecijańska Telewizja Internetowa

Boże Miłosierdzie

2301 wyświetleń

Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej - Jan 2,1-12

Kromka Słowa Bożego Chrzecijańska Telewizja Internetowa

O... jak ojciec

2268 wyświetleń

Przypowieść o synu marnotrawnym - Łukasz 15,11-32

Kromka Słowa Bożego Chrzecijańska Telewizja Internetowa

Sakrament Małżeństwa...

2259 wyświetleń

Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela - Marek 10,2-16